نمایشگاه بین‌المللی سال 1390

حضور شرکت دلفین دریای آرام در نمایشگاه بین‌المللی سال 1390

شرکت دلفین دریای آرام با به نمایش گذاشتن محصولات کاربردی خود در این نمایشگاه، توجه تعداد زیادی از بازدیدکنندگان محترم را به خود جلب کرد. بازدیدکنندگان نمایشگاه بین‌المللی سال 1390 استقبال بسیار خوبی از محصولات این شرکت به عمل آوردند.

همچنین کارشناسان این مجموعه نیز به تمام بازدیدکنندگانی که به غرفه شرکت دلفین دریای آرام سر زده و قصد خرید محصول یا دستگاهی را داشتند، مشاوره‌های رایگانی ارائه دادند.

مشخصات پروژه

تاریخ

سال 1390

نوع پروژه

نمایشگاه بین‌المللی

نام پروژه

نمایشگاه بین‌المللی سال 1390