لوازم برقی دستگاه تصفیه آب

شیر برقی

وظیفه این قطعه قطع آب ورودی به دستگاه هنگامی است که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد اگر دستگاه فاقد شیر برقی باشد در صورتی که بنا به هر دلیلی پمپ دستگاه خاموش شود...

پمپ صنعتی پمپ

.

ترانس آداپتور

ترانس تبدیل 24VDC ~ 220VAC برای پمپ RO  ولتاز مصرفی پمپ RO 24 ولتDC  ‌است.  بنابراین برای تبدیل برق شهر که 220 ولت AC است نیاز به ترانس می‌باشد.

لوازم برقی دستگاه تصفیه آب

لوازم برقی دستگاه تصفیه آب