توضیحات

شیر قطع سریع تانک در ورودی تانک تعبیه شده است. اتصالات این شیر دنده‌ای می‌باشد و باید در هنگام نصب به وسیله نوار تفلون، آب‌بندی شود.