توضیحات

این قطعه که از آن به عنوان محافظ پمپ نیز یاد می‌شود، وظیفه خاموش کردن پمپ در مواقع فشار یا قطع آب ورودی را بر عهده دارد. به این ترتیب از خالی کردن پمپ جلوگیری می‌کند.