این محصول آب را در 6 مرحله تصفیه کرده و برای آشامیدن و سایر موارد آماده می‌کند. این دستگاه بدون گیج است و دارای میکسر می‌باشد.