توضیحات

ترانس تبدیل 24VDC~220VAC برای پمپ RO ولتاژ مصرفی پمپ 24 RO ولت DC است. بنابراین برای تبدیل برق شهر که 220 ولت AC است نیاز به ترانس می‌باشد.