کاتالوگ 2010-2011 محصولات خانگی دلفین دریای آرام

– مقدمه

– ممبران های FILMTEC اصل

– معرفی فیلترها تصفیه و آشنایی با نحوه عملکرد آنها

– نمودار نصب صحیح دستگاه تصفیه آب خانگی RO

– لیست معرفی محصولات خانگی

– اطلاعات تماس و …