معرفی انواع شوینده های اسیدی و قلیایی ممبران

قسمت های مختلف این کاتالوگ عبارتند از:

– مقدمه

– معرفی شرکت

– معرفی شوینده های اسیدی R11

-معرفی شوینده های اسیدی R13

– معرفی شوینده های قلیایی R21

– کاربردها، مشخصات، نحوه ی مصرف، بسته بندی و موارد ایمنی

– اطلاعات تماس