اهمیت تغذیه در ماه رمضان چند برابر ماه های دیگر است بخصوص که امسال ماه مبارک رمضان با روزهای بلند تابستان مقارن شده است، داشتن برنامه غذایی کامل شامل تمام گروه های غذایی لازم و ضروری است.

به علت گرم بودن هوا وافزایش تعریق بدن توصیه ما به روزه داران استفاده از غذاهای رقیق و سبک مثل سوپ ساده و آش های کم چرب و کم نمک کمک چشم گیری به رفع تشنگی می کند.

استفاده از سالادها و کاهو در وعده سحر به رفع تشنگی کمک می کند.

سبزیجات به علت داشتن فیبر و آب میان بافتی آرام آرام آب بدن را تامین می کند و موجب کندتر شدن حرکات روده شده و آب را به مدت بیشتری در بدن حفظ می کند.

مصرف 8 لیوان آب به صورت مداوم در فاصله افطار تا سحر لازم و حیاتی است چرا که فاصله زمانی طولانی سحر تا افطار به حدی زیاد است که ممکن است موجب بر هم خوردن تعادل آب الکترولیت های بدن گردد.

به علت گرم بودن هوا وافزایش تعریق بدن توصیه ما به روزه داران استفاده از غذاهای رقیق و سبک مثل سوپ ساده و آش های کم چرب و کم نمک کمک چشم گیری به رفع تشنگی می کند.

استفاده از سالادها و کاهو در وعده سحر به رفع تشنگی کمک می کند.

سبزیجات به علت داشتن فیبر و آب میان بافتی آرام آرام آب بدن را تامین می کند و موجب کندتر شدن حرکات روده شده و آب را به مدت بیشتری در بدن حفظ می کند.

مصرف 8 لیوان آب به صورت مداوم در فاصله افطار تا سحر لازم و حیاتی است چرا که فاصله زمانی طولانی سحر تا افطار به حدی زیاد است که ممکن است موجب بر هم خوردن تعادل آب الکترولیت های بدن گردد.